elektronikos naikinimas
Susisiekite su mumis

Pavojingų atliekų tvarkymas

Mes pasirupinsime jūsų atliekų surinkimu ir sutvarkymu. Tvarkome virš 800 įvairių atliekų.

Paslaugos:

 • Ekologinių avarijų likvidavimas 24/7
 • Medicininių atliekų tvarkymas
 • Įvairių cheminių medžiagų tvarkymas
 • Avarinių situacijų likvidavimas
 • Gamybinės atliekos ( GMSA)
 • ŠGP
 • Įvairių trasų plovimas
 • Įvairių talpų užterštų naftos produktais, cheminėmis medžiagomis plovimas
 • Asenizacinės-Hidrodinaminės autocisternos paslaugos
 • Buitinių nuotekų valymo įrenginių, išgrėbimo duobių siurbimas, valymas, plovimas
 • Riebalų gaudyklių (gaudytuvų) valymas
 • Naftos gaudyklių aptarnavimas
Tvarkomų atliekų sąrašas su Kodais

Visoje Lietuvoje vykdome pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų surinkimą, pakrovimą ir vežimą. Atliekų tvarkymo paslaugas teikiame įmonėms, organizacijoms, gamintojams, importuotojams, savivaldybėms, regioniniams atliekų tvarkymo centrams, gyventojams bei visiems, kurių veiklos metu ar buityje susidaro atliekos.

Galime atlikti įvairių valymo įrenginių rekonstrukciją ir modernizaciją.